Podczas realizacji zlecenia pozostajemy stale w kontakcie z klientem, informując go o postępie działań.