Projekt uznajemy za zakończony dopiero po jego akceptacji przez klienta.